Dr. Gül Uçar (Pedodonti Uzmanı)- (Çocuk Diş Hekimi)

Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2015

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, 2020
Mesleki Deneyim
Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Bursa’daki çeşitli ADSP ler.

 

Tıbbi İlgi Alanları

  • Çocuklarda Restoratif ve Endodontik Tedaviler
  • Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları
  • Travmatik Diş Yaralanmaları
  • Genel Anestezi Altında Diş Tedavileri

Mesleki Bilimsel Yayınları :

A. Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A1. Uçar G, Şermet-Elbay Ü, Elbay M. Effects of low level laser therapy on injection pain and anesthesia efficacy during local anesthesia in children: A randomized clinical trial. Int J Paediatr Dent. 2022 Jul;32(4):576-584.

A2. Kaya C, Şermet-Elbay Ü, Elbay M, Uçar G. The comparison of calcium hydroxide + biostimulation, calcium hydroxide, formocresol, and MTA pulpotomies without biostimulation in primary teeth: 12-months clinical and radiographic follow-up. Lasers Med Sci. 2022 Jul;37(5):2545-2554.

A3. Uçar G, Şermet-Elbay Ü, Elbay M, Coşkunses FM. Çocuklarda Mandibula Simfiz Kırığı Tedavisinde Noninvaziv Bir Yöntem. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2020;26(3):538-44.

A4. Uçar G, Şermet-Elbay Ü, Elbay M. Dentoalveolar Travma Sonucunda Oluşan Ön Diş Kron Kırıklarının Dişin Kırık Parçasının Yeniden Yapıştırılması Tekniği İle Tedavisi: Derleme. Selcuk Dent J, 2021; 8: 255-265.

A5. Şermet-Elbay Ü, Elbay M, Kaya C, Uğurluel-Güleryüz C, Uçar G. Evaluation of knowledge and awareness of parents about emergency management of traumatic dental injuries. Selcuk Dent J, 2022; 9(2): 409-416.

B. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

B1. Uçar G, Şermet-Elbay Ü, Elbay M. Çocuklarda Görülen 8 Farklı Travmatik Dentoalveolar Yaralanma ve Tedavi Şekilleri. TDA 25th International Dental Congress, İstanbul/Türkiye, 4-7 Eylül 2019.

B2. Şermet-Elbay Ü, Aydemir S, Uçar G, Elbay M. Evaluation of Root Canal Treatment Success in Children. International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İstanbul/Türkiye, 12-14 Ekim 2018.

B3. Elbay M, Şermet-Elbay Ü, Uçar G. Assessment of the Incidence of Periapical Lesions Associated with Primary Teeth Caries. International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İstanbul/Türkiye, 12-14 Ekim 2018.

B4. Elbay M, Uçar G, Şermet-Elbay Ü. Anterior Crossbite Therapy During Mixed Dentition: 2 Case Reports. TDA 24th International Dental Congress, Ankara/Türkiye, 27-30 Eylül 2018.

B5. Şermet-Elbay Ü, Elbay M, Uçar G, Aykanat B. Karışık Dişlenme Dönemindeki Farklı Derecelerdeki Anterior Çapraz Kapanışın Tedavisi: 3 Olgu Sunumu. TDA 25th International Dental Congress, İstanbul/Türkiye, 4-7 Eylül 2019.

B6. Uçar G, Şermet-Elbay Ü, Elbay M. Delayed Replantation of an Avulsed Mature Permanent Incisor: 1-Year Follow-up. TDA 24th International Dental Congress, Ankara/Türkiye, 27-30 Eylül 2018. B7. Şermet-Elbay Ü, Uçar G, Coşkunses FM, Akın D. Management of the Dentigerous Cysts Related to the Delayed Treatment of Infected Primary

Teeth. 23rd BASS Congress, Iasi/Romanya, 10-12 Mayıs 2018.

B8. Şermet-Elbay Ü, Elbay M, Uçar G, Sarıdağ S, Koç S. Restoration of Fractured Teeth Using Reattechment Technique: Two Case Reports. 23rd

BASS Congress, Iasi/Romanya, 10-12 Mayıs 2018.

C. Katılınan Bilimsel Kongre, Sempozyum ve Kurslar:

C1. 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara

C2. 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul

C3. IAPD Regional Meeting & 25th Congress of TPD, İstanbul

C4. 23rd BASS Congress 2018, Romanya

C5. İzmir Diş Hekimleri Odası 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi 2018, İzmir

C6. Dental Travmatoloji Güncelleme Eğitimi

C7. Completion for Esthetic Crowns in Pediatric Dentistry

C8. A’dan Z’ye Endodonti

C9. A’dan Z’ye Biyomimetik Yaklaşımla Direkt Posterior Restorasyonlar