Dr. Ezgi Koç (Ortodonti Uzmanı )

Ortodonti Uzm. Dr.

1991 İstanbul doğumlu olan Uzm. Dt. Ezgi Koç Kıranlı lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2014 yılında tamamlanmıştır.

Uzmanlık eğitimini Dicle Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalında tamamlayan Ezgi Koç Kıranlı daha sonra çeşitli özel hastanelerde ve özel diş polikliniklerinde çalışmıştır.

KURS VE KONGRELER

13 Şubat 2022 Alignerclass ŞEFFAF PLAKLARLA ORTODONTİK TEDAVİLER Dr.Eser ÇAPAN, Dr. Caner BALTA

30 Mart 2021 SAKLITEL LİNGUAL ORTODONTİK SİSTEM Dr. Cihan AYDOĞAN

24 – 25 Ocak 2020 SİMPLİFY YOUR ORTODONTİC APPROACHES WİTH TECHNOLOGY Dr. Chris CHANG

22 Eylül 2019 ORTOGNATİK CERRAHİDE KLİNİK VE SANAL PLANLAMA HANDS_ON KURSU Dr. Abdullah ÖZEL

13 Haziran 2019 DAMON MASTER CLASS Dr. Bader BORGAN 29 Mart 2019 ORTODONTİDE KEMİK İÇİ ANKRAJ VE KLİNİK UYGULAMALAR Prof. Dr. Nejat ERVERDİ

2 – 3 Mart 2019 SCİENCE+EVİDENCE+BİOMECHANİCS İN CLİNİCAL ORTHODONTİCS Dr. Ravindra NANDA

20 Kasım 2018 DOLPHIN IMAGING OPEN LEARNING Alessandro MANZOLİ

19 Kasım 2018 FACE TO THE FUTURE Dr. Korkmaz SAYINSU Dr. Domingo MARTİN Dr. Toros ALCAN

3 Kasım 2018 SINIF II MALOKLÜZYON TEDAVİ SEÇENEKLERİ Prof. Dr. Nazan KÜÇÜKKELEŞ

28 Mayıs 2018 ORTODONTİSTİN SEYİR DEFTERİ Prof. Dr. Korkmaz SAYINSU

9 – 10 Şubat 2018 BİOMECHANİCS AND ESTHETİC BASED ORTHODONTİC TREATMENT STRATEGİES – Dr. Ravindra NANDA

7 Ekim 2017 SINIF III MALOKLÜZYONDA TEDAVİ SEÇENEKLERİMİZ / YETİŞKİN VE BÜYÜMEKTE OLAN BİREYLERDE Prof. Dr. Nazan KÜÇÜKKELEŞ

1 – 5 Ekim 2016 XV. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ

28 – 31 Ağustos 2013 FDI 2013 İSTANBUL 101st ANNUAL WORLD DENTAL CONGRESS

YAYINLARI

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Maksiller Santral Dişin Hareketli Aparey Kullanılarak Ekstrüzyonu: Vaka raporu, 15. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, 2016, 2016